Haber

Türkiye Barolar Birliği ve Ülkenin Her Yerinden Avukatlar Anayasa Mahkemesi önünde: “Adalet çözemeyeceği düğümü bağlamamalı.”

Bugün, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne açılan davaya karşı Ankara Adliyesi’nden Anayasa Mahkemesi önünde yürüyen Ankara Barosu üyesi avukatlara Türkiye Barolar Birliği destek verdi. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Anayasa Mahkemesi önünde; “Türkiye Barolar Birliği’nin ilk Genel Kurul Toplantısı’nda başkan yardımcısı olarak görev yapan meslek sahibi ustamızın veciz sözleriyle: ‘Adalet çözemeyeceği düğümü bağlamamalıdır.’ “Elli beş yıl sonra burada bir araya gelen meslektaşlarımızla birlikte, ortadaki düğümün başka bir kurumun müdahalesine gerek kalmadan yargı tarafından çözülmesini bekliyoruz” dedi.

Günümüzde Ankara Barosuna üye olan avukatlar; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, ellerinde anayasa kitapçıkları ve sırtlarında cübbeleriyle Ankara Adliyesi’nden Yargıtay’a yürüyerek Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto ettiler.

Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yönetim kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi önünde Ankara Barosu’na destek verdi.

“CUMHURİYETİN YASALARINI KORUMAK İÇİN BURADAYIZ”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Anayasa Mahkemesi önünde şu açıklamayı yaptı:

“Bugün 10 Kasım. Kurtuluş Savaşımızın önderi, 100 yıllık Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85’inci yılında büyük bir özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ancak, Onu sadece anmakla kalmıyoruz, mirasına da sahip çıkıyoruz. Bundan tam 98 yıl önce Ankara Hukuk Fakültesi kurulduğunda büyük önder bu kurumu ‘Cumhuriyet’in yaptırımı’ olarak tanımlamış ve okulun kuruluş amacını okulun kuruluş amacı olarak göstermişti. Cumhuriyetin Hukukunu koruyacak iyi eğitimli hukukçular yetiştirmek Bugün biz Cumhuriyet Hukukunu korumak için buradayız.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ”

Daha da geriye gidersek, Anadolu işgal altındayken, Anadolu ve Rumeli’nin bazı şehirlerinde işgale karşı kurulan milli cemiyetler, Atatürk’ün izinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında, Sivas Kongresi’nde birleştirildi. Kurtuluş mücadelesini ‘hukukun savunması’ olarak kabul eden hukukun üstünlüğü kuruldu. Savunmak için buradayız. Adil yargılanma hakkını güvence altına alan savunmayı temsil eden avukatlar olarak, bağımsız ve tarafsız yargının durumundan endişe duyuyoruz. Bugün yargının kurucu unsurlarından biri olan bağımsız savunmayı özgürce temsil eden avukatlar olarak; Yargı bağımsızlığını, vatandaşlarımızın adil yargılanma hakkını, kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü savunmak için buradayız. Anayasanın en temel kavramlarını savunmak için yüksek bir yargı mercii önünde bir araya gelmek zorunda kalmanın üzüntüsünü ve kaygısını derinden yaşıyoruz.

Bizi buraya getiren gelişmeleri kısaca hatırlayalım: Hatay Milletvekili seçilen Avukat Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 25 Ekim 2023 tarihinde ihlal tespitiyle karara bağlandı. . Karar, 27 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki içtihatları uyarınca, başvurucunun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile özlük haklarına ilişkin hakların belirlendiği belirlendikten sonra, özgürlük ve güvenlik ihlal edildi; Hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar da belirtiliyor. Buna göre, ‘Hak ihlallerinin giderilmesi amacıyla başvurucunun yeniden yargılamasının başlatılması, mahkumiyet kararının infazının durdurulması gibi işlemlerin yapılması için kararın bir örneğinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi’ , ceza infaz kurumundan salıverilmesinin sağlanması ve yargılamanın yenilenmesine karar verilmesi.’ . İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararındaki açık ifadelere rağmen, seçilen Avukat Can Atalay’ın hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya devam eden bir tavırla dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Milletvekili olarak ve anayasal yükümlülüğü dikkate alınmaksızın.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, iki gün önce 8 Kasım 2023’te, sert ifadeler içeren bir olay nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararına uyulmamasına ve kararın bir örneğinin verilmesine karar vermişti. Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik süreçlerin başlatılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na gönderilecek. Hak ihlalini kabul eden Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında değerlendirme ve işlem yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

“CUMHURİYETİMİZİN YENİ YÜZYILININ İLK GÜNLERİNDE BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ”

Anayasa’nın 153. maddesinin altıncı fıkrası yoruma yer bırakmayacak kadar açıktır: ‘Anayasa Mahkemesi kararları derhal Resmî Gazete’de yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. tüzel kişiler.’ Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararının 27 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ilk olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararın gereklerini yerine getirmek yerine dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin herhangi bir karar verme yetkisi kalmamıştı. Yargıtay’ın yargı sistemimizde görmeye alışık olmadığımız bir gerekçeye uymama kararı vermesi ve milletin iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni suçlaması açık bir Anayasa ihlalidir. , görevini yapmamak ve Anayasa Mahkemesi’nin terör örgütleriyle adını anarak üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak.

“Mesele, HAKİMLERİN ANAYASA’YI NASIL YORUMLADIĞI DEĞİL, ANAYASA DÜZENİNİN KENDİSİDİR”

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının ilk günlerinde bir dönüm noktasındayız. Bu dönüm noktasında önümüzde duran soru şudur: Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başta belirttiğimiz temel ilkelere dayanan bir hukuk devleti midir, değil midir? Cumhuriyetin Anayasa’nın 2. maddesinde yazılı olan ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen bu özelliklerini tartışma konusu haline getirenler, anayasal düzenimize karşı ciddi bir suç işliyorlar. Burada toplanmış bizler için mesele, yargı organları arasındaki içtihat anlaşmazlıkları değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olarak niteliğidir. Sorun yargıçların Anayasayı nasıl yorumladığı değil, Anayasal düzenin kendisidir.

“HUKUK VE BAĞIMSIZ YARGI İÇİN VARLIK MÜCADELESİ VAR”

Temel hak ve özgürlüklerin, yargı denetiminin, hukuk yönetiminin, hukuki makullüğün, bağımsız yargının ve kanun önünde eşitliğin teminatı olan hukukun üstünlüğü ilkesinin erozyona uğratılmasının sorumluları hakkında derhal işlem yapılmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili somut önerilerimizi yargı mercilerimizle paylaştık. Siyasi önyargılarla açıklanabilecek hiçbir durum yok; Hukukun ve bağımsız yargının varlığı, yokluğu mücadelesi var. Dün Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Yargıtay Birinci Başkanlığına sunduğumuz somut önerilerimizi de bu bilinçle hazırladık ve takip etmeye devam edeceğiz.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi kapsamındaki yetkisini kullanarak, söz konusu karara gecikmeksizin Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda itirazda bulunması gerekiyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında disiplin soruşturması süreci başlatmalı ve Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 77. maddesinde belirtilen tedbirleri derhal uygulamalıdır. Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlatmalı.

‘ADALET ÇÖZEMEYECEĞİ BİR DÜĞÜMÜ BAĞLAMAMALIDIR’

Türkiye Barolar Birliği’nin ilk Genel Kurulu’nda başkan yardımcısı olarak görev yapan meslek sahibi ustamızın veciz sözleriyle: ‘Adalet çözemeyeceği düğümü bağlamamalıdır.’ Elli beş yıl sonra burada bir araya gelen meslektaşlarımızla birlikte başka bir kurumun müdahalesine gerek kalmadan düğümün yargı tarafından çözülmesini bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki mahkeme salonlarında kürsü arkasında yer alan ‘Adalet mülkiyetin temelidir’ ibaresi sadece salon dekorasyonunun bir parçası değil, anayasal sistemimizin üzerine inşa edildiği temel yapı taşıdır. Biz hukukçular, kimse inanmasa da adalete inanacağız, kimse savunmasa da yargının bağımsızlığını savunacağız, kimse savunmasa da hakkı konuşacağız, hukukun üstünlüğünü kuracağız. bunu kimse karşılayamaz. Bu ülkemize, vatandaşlarımıza ve tarihimize verdiğimiz sözdür.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Ankara Barosu ve avukatların açıklamalarının ardından; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Yargıtay’a yürüdü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort